Wordt een betere ver­sie van jezelf!


Hier vind je iedere week een nieuwe tip om effec­tiever, aan­dachtiger en met min­der stress gevoe­lens te werken en leven.


Week 10:

Negatieve berichten komen harder aan dan positieve!


Helaas, we zijn veel gevoeliger voor het negatieve, dan voor het posi­tieve. Negatieve berichten komen harder aan en bli­jven langer hangen. Ook onze eigen reac­ties zoals, opwind­ing, ver­snelde hart­slag, ver­hoogde atten­tie, etc, zijn heftiger en hebben een lang­durig effect. Als die effecten zich opstape­len kun­nen ze zelfs ziek mak­end zijn.

Daarom is het geven van goede feed-​back zo moeil­ijk. Prijs iemand uitvo­erig over goede kan­ten, maar benoem één negatief punt. Je kunt er zeker van zijn dat dit laat­ste het langst bli­jft hangen. Er moet een bal­ans zijn tussen de goede en slechte berichten, willen mensen zich daar niet al te negatief door laten bein­vloe­den. Van­we­gen de impact van het negatieve, zouden de posi­tieve veruit in de meerder­heid moeten zijn. Dit geeld voor het geven van feed-​back, func­tioner­ings en beo­ordel­ings­ge­sprekken, etc. Het effect daar­van is dat mensen open en opbouwende houd­ing bli­jven behouden.

Wij Ned­er­lan­ders staan inter­na­tion­aal bek­end om onze both­eid, wijzelf noe­men het eerlijk, of recht door zee. Wij verwachten dat iedereeen onze benader­ing dan ook maar accepteerd zoals die is. Miss­chien zou er wat min­der stress en burnout in ons land voorkomen als we wat sub­tieler te werk zouden gaan in onze communicatie.