Alle artikelen.

Safety is awareness.WarningCroco

„Safety is aware­ness of your actions”, las ik op een groot span­doek dat bij de ingang van een fab­riek hing. ‚Ben je bewust van je eigen acties, dan leef je langer’, ver­taalde ik voor mezelf. In tussen­tijd zag ik arbei­ders het ter­rein over­steken, met elkaar in gesprek en onder­wijl roerend in een plas­tic bek­ertje, ter­nauw­er­nood ontsnap­pend aan een passerende heftruck waar­van de bestu­ur­der in een druk gesprek was ver­wikkeld met iemand aan de andere kant van een mobiele telefoon.