Het belang van wandelen.

 MG 2089Er was een tijd dat ik wel eens ging zee­vis­sen. Door een ongelukkige plan­ning was het bijna altijd slecht weer op zo’n dag. Daar­bij komt dat ik eigen­lijk hele­maal geen goede visser ben, ik werp slecht in, gebruik het ver­keerde aas op die betr­e­f­fende dag, en sta altijd op de plek waar op dat moment de vis niet is. Ik stond dan ook meestal voor niks te kleu­men en uit mijn laarzen te waaien. In plaats van open armen bij thuiskomst, van­wege de zelf ver­schalkte maaltijd, ontv­ing ik dan ook slechts mee­warige blikken. Wat zonde van zo’n hele dag!

Eigen­lijk vond ik het nooit zonde, eigen­lijk beleefde ik een hele waarde­volle dag. Stel je voor, je staat de hele dag op het strand of op een pier, de wind waait koud om je heen, de regen komt af en toe bij vla­gen op je neer. Weinig anderen wagen zich op zo’n dag bij je in de buurt. Het enige wat je hoeft te doen is naar de tip van je hen­gel kijken en adem te halen. Na een tijdje wordt het eigen­lijk steeds mooier dat je niks vangt. Zolang de tip van de hen­gel alleen nog maar met de stro­ming en de wind mee­be­weegt hoef je niks anders te doen dan in en uit te ade­men. Langzaam aan raak je zelf net zo leeg als de activiteit waar je mee bezig bent. In die leegte slaagde ik er altijd in mezelf weer hele­maal op te laden.

Op de dagen dat het mooi weer is moet ik daar soms weer aan denken als ik in de omgev­ing van bedri­jven mensen tij­dens de lunch­pauzes naar buiten zie komen. Vaak samen met anderen, onder­weg hun lunch weg­w­erken, en gezel­lig “social­izen” vaak met de smart­phone in de hand. Hier is niets op tegen dan alleen dat het moment dat je pauze hebt nog beter benut kan wor­den. Lopen in de zon helpt je niet van je “after-​lunch-​dip” af. Gezel­lig met elkaar is goed voor de bind­ing, maar kom je hier­mee werke­lijk even los van de dagelijkse stress? En waarom toch alleen maar als het weer mooi is? Een kwartiertje tussen de mid­dag kun je effec­tiever gebruiken. Door op een juiste manier even te gaan wan­de­len, raak je de stress en ver­moeie­nis van de ocht­end kwijt, en je wordt weer wakker, aan­dachtig, en alert voor de mid­dag. Wan­de­len is de gemakke­lijk­ste en beste oefen­ing die iedereen altijd even tussendoor kan doen. Om dit goed te doen, een paar aandachtspunten:

  • De lunch is voor­bij, of doe het voor­dat je gaat eten. Je gaat namelijk alleen maar wan­de­len, niets anders. (Laat je tele­foon dan ook achter of zet hem uit.)

  • Ga alleen, of met iemand die dit snapt en bereid is in stilte met je mee te gaan.

  • Loop in een pit­tig tempo.

  • Wees alleen aan­dachtig op je ademhal­ing. Kijk goed uit, maar laat je aan­dacht niet vasthouden door din­gen die je onder­weg tegenkomt.

  • Gedachten die opkomen, laat je rustig voor­bi­j­gaan. Wees je ervan bewust dat ze er zijn, maar keer weer terug met je aan­dacht naar je ademhaling.

  • Bedenk van te voren welke route je loopt, zodat je niet wordt afgeleid door gedachten hoe je nu eens zal gaan.

  • Doe dit iedere dag, ook met slecht weer.

  • Begin met een paar diepe ademhalin­gen. Aan het eind geef je jezelf een moment om in gedachten weer terug te keren naar je werk.

Oefen­ing baart kunst, ook in dit geval. Na een paar keer zul je merken dat het makke­lijker wordt om tot rust te komen en nieuwe energie op te laden. Dan wordt zo’n korte wan­del­ing even waarde­vol als een dag zee­vis­sen zon­der vangst.

Plaats reac­tie


Beveiligingscode
Vernieuwen