Hier vind je de nieuw­ste berichten. Je com­men­taar wordt op prijs gesteld.

Goede voorne­mens!’lijst

  • Stop­pen met roken,

  • afvallen,

  • meer bewe­gen,

  • ander werk zoeken,

  • meer aan mijn relaties werken,

  • enz.

Stress is voor losers?

Afgelopen week schreef J.Douma in zijn col­umn over ‚Jeuk­wo­or­den op kan­toor’ in het NRC over stress. Voor wie het nog eens wil lezen is hier de link: Naar col­umn…

VeerNatu­urlijk heeft hij gelijk, want het begrip stress wordt te pas en te onpas maar overal opge­plakt. “Kun je dit even stressen?”, “Niet nu graag ik heb even een stress momen­tje”, “Van­daag eens even een beetje ontstressen”. Alle­maal uit­drukkin­gen van mensen die het gewoon wel eens even druk hebben. Waarom gebruiken ze dan het begrip stress? Zijn ze zelf niet asser­tief genoeg om op een goede manier aan te geven dat ze het gewoon druk hebben, kun­nen ze geen ‚nee’ zeggen? Staat de bedri­jf­s­cul­tuur niet toe dat je dat gewoon eens zegt? Of is stress een mode­be­grip geworden?

Het belang van wandelen.

 MG 2089Er was een tijd dat ik wel eens ging zee­vis­sen. Door een ongelukkige plan­ning was het bijna altijd slecht weer op zo’n dag. Daar­bij komt dat ik eigen­lijk hele­maal geen goede visser ben, ik werp slecht in, gebruik het ver­keerde aas op die betr­e­f­fende dag, en sta altijd op de plek waar op dat moment de vis niet is. Ik stond dan ook meestal voor niks te kleu­men en uit mijn laarzen te waaien. In plaats van open armen bij thuiskomst, van­wege de zelf ver­schalkte maaltijd, ontv­ing ik dan ook slechts mee­warige blikken. Wat zonde van zo’n hele dag!